Tispjg išin OY HAKKI

Le droit de vote pour tispjg

Tispjg vor dem Deutschen Bundestag

 

Basbakana acik mektup
Demokrasisine hayran kaldığım Almanya beni aldattı!

Sıkı sağlık kotrolünden sonra çalıştırılmaya getirtilen bizlere yasalar önünde  e ş i t l i k  sözü verilmişti. Bugüne dek hep  a l d a t ı l d ı k . Bizi önce kader arkadaşlarımızdan, YUNAN,İTALYAN, İSPANYOL PORTEKİZ... a y ı r d ı l a r. Onları “İMTİYAZLI YABANCI yaptılar  ve onlara hemen yerel
seçimlerde oy hakkı verdiler.Bize vermediler.Onların, bizim ödediğimiz vergilerle refah içinde
büyüttüğümüz, torunlarına 16 yaşında oy hakkını sundular,bizler 60 lı yaşları geçtiğimiz halde bu  haktan yoksunuz.Kuruş vergi ödemedikleri halde kader arkadaşlarımızı(! )ziyarete gelip almanyada  3  a y  ikamet eden bir  Yunanlıya,İtalyana...bu hak sunuluyor, ü ç  n e s i l  burada yaşayan ve bu hak için yıllarca uğraş veren bizlere  oy hakkı verilmiyor.BU BÜYÜK BİR DEMOKRASİ AYIBIDIR .Ben bu demokrasi ayıbıyla daha fazla yaşamımı sürdüremeyeceğimden 1.09.2005 ten buyana yaz-kış,sıcak-
soğuk demeden,yaşıma,konumuma bakmadan Berlin in en işlek caddelerinde zil çalarak bisikletli protestomu (bugünedek 20.000 Km) sürdürmekteyim. Ayrıca bu girişimim Alman Federal Meclisine gönderilen 10.000 den fazla imza ile de desteklenmektedir. Hedefim 2.vatanımı,vergi vatanımı,
çocuklarımın doğduğu ülkeyi, demokrasi ayıbından kurtarmaktır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkiyedeki yabancılara da  OY HAKKI verelim!
                                                                                        Berlin,18 /02/2007-Tispjg Nr. 21.961 /Ba  

Değerli Başbakanım!
Değerli Muhalefet Liderlerim!
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Üyeleri!

Biz, Türkiye dışında yaşıyan Türklerin, ülkemizdeki seçimlere katılabilmeleri konusunu
gündeminize almanız ve hatta sözbirliği edercesine OY HAKKIMIZIN ilk seçimde ger-
çekleşmesini  hedeflemeniz bizleri son derece mutlu etmiştır.
Ama oy hakkının konuşulduğu bu ortamda bizim gibi ülkemde “YERLEŞİK” konumunda
olan“YABANCILARA”oy hakkının da muhakkak düşünülmesi gerektiğini ve bunun ülkemi herşeyden önce sadece yücelteceğini bildiğim için bu açık mektubu (kısmen değiştirerek deAlman Meslekdaşlarınıza )yazmayı  kendime görev kabul ettim.
Türkiyede tahsilimi bitirdikten sonra ihtisas ve araştırmalarda bulunmak için iktisaden kalkınmasına ve demokrasisine hayran kaldığım Almanyada emeklilik yaşıma ulaştım.
Düşünen, okuyan,araştıran ve hala aktif çalışan bir kişi olarak tüm önyargılardan arınmış
olarak hem kendi ülkemde, hem de Almanyada gördüğüm ve bizzat yaşadığım yanlışların
artık daha fazla tekrarlanmasını istemiyorum.Bu nedenle Türkiyede bizim gibi yerleşik
rumda olan yabancılara lütfen  s a d e c e   yerel seçimlerde değil ,genel seçimlerde de
(sadece S e ç m e   h a k k ı olması kaydıyla ) OY HAKKI  verilmesini sağlayınız.
Hem kendi vatanımız Türkiyede,hem halen yaşadığımız”Vergi Vatanımız”da , hem de bu iki ülke arasındaki yol güzergahında sayemizde döviz yüzü görebilen ülkelerde bile haksız ve insafsızca aşağılanan bir toplumun bireyi olarak sizlere sesleniyorum.Her zaman Alman vatandaşı olma imkanı olan ve fakat bugünedek “T.C” vatandaşı olmanın diyetini çekerek tüm bu aşağılamalara göğüs geren,mücadeleyi yeğleyen,ve hala “T.C”vatandaşı kalabilme gücü ve kuvveti taşıyan bir kişi olarak sizlere sesleniyorum:
“TÜRKİYEDEKİ  YABANCILARA DA  OY  HAKKI  TANINSIN”.
İddia ediyorum böylece ülkemin hem maddi, hem de büyük manevi kazancı olacaktır.
Saygılar sunuyorum.

 

(Aydın Akın “Tispjg için oy hakkı”  Schierker Str.25 – 12051 Berlin - Deutschland)